بیانیه کربلایی سیدرضانریمانی در پی جنایات میانمار و نسل کشی مسلمانان...

اینجانب امیدوارم این ندای حمایت از مظلومان که منشا آن ایران عزیزمان است به زودی در بین تمامی ملت های آزادی خواه فراگیر شود و سرانجام به مشتی سهمگین منجر و بر دهان ظالمان جهان و در راس آن اسرائیل جنای...