رونمایی مسئولان از اپلیکیشن اتوبوس برخوار و مانیتورینگ GPS در کانکس ان...

سازمان حمل و نقل شهرستان برخوار به منظور سهولت شهروندان در استفاده از اتوبوس ها، اپلیکیشن اتوبوس برخوار را راه اندازی و از مانیتورینگ GPS در کانکس انتظار میدان انقلاب دولت آباد رونمایی کرد....