مسیر سیلاب های حبیب آباد، چشم به راه سیل توجه مسئولان...

عدم روشنایی مناسب اطراف سیلاب حبیب آباد و بسته بودن مسیر سیلاب به سمت شاپور آباد که منتهی الیه منازل مسکونی طلاب و مساکن مهر می باشد و توسط مزارع کشاورزی مسدود شده، از مشکلاتی است که باید مرتفع گردد....