متولیان میراث فرهنگی به داد آثار تاریخی سین برسند /تصاویر...

توکلی گفت:طی دو سال اخیر ما از نهادها و متولیان امر در زمینه بازسازی آثار تاریخی درخواست های زیادی داشته ایم چرا که تنها دادن کارشناس و مجوز بهره برداری برای حفظ و مرمت آثار تاریخی کفایت نمی کند؛ بنا...

آخرین تبریک…

محمدجواد به واژه‌ی مقدس مادر خیلی احترام می‌گذاشت؛ هرسال این روز را کادویی برای مادرانمان می‌خرید و به دیدن آن‌ها می‌رفتیم. ...