سوگواری مردم دولت آباد در صبح شهادت امام صادق علیه السلام/تصاویر...

 آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، صبح امروز در مسجد قائمیه دولت آباد برخوار و در جمع طلاب مردم عزادار و سوگوار امام جعفر صادق علیه السلام، با اشاره به شاخصه های ایمان، گفت: ایمان در هر شخصی درجات مختلفی ...

وظایف و مسئولیت های شیعیان از منظر امام صادق علیه السلام...

امروز مهم ترین وظیفه شیعیان و پیروان امام صادق (ع)، ولایت مداری و ولایت پذیری در مقام اعتقاد و التزام و عمل است که راز و رمز پیروزی و موفقیت جامعه اسلامی در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام و شیعه همین ا...