کمک خیران سینی برای ساخت امامزاده سیدکمال الدین در برخوار...

به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار و باستانی کاران و هیئت پهلوانی زورخانه شهدای شهر سین برخوار جشن ویژه ای(جشن گلریزان) برای ساخت امامزاده سید کمال الدین از نوادگان حضرت امام جعفر صادق(ع)...