اطلاعیه شورای اسلامی شهر دولت آباد

میهمانان چهارمین چهارشنبه دفتر شورای شهر: ساعت ۱۷، رئیس اداره مخابرات شهرستان برخوار، جناب آقای حیدریان و ساعت ۱۹ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان‌ برخوار جناب آقای زارعان می باشند....

گرایش سیاسی هیچ تاثیری در روند انتخاب شهردار نخواهد داشت...

معینی سخنگوی شورای شهر دولت آباد تاکید کرد: شهرداری نباید در مسائل سیاسی دخالتی داشته باشد و شهرداری یک نهاد خدمتی، اجرایی و عملیاتی است؛ قطعا گرایش سیاسی شهردار مورد نظر هیچ تاثیری در روند انتخاب نخ...

نمایندگان شورا، نمایندگان شهرداری نیستند/از هرگونه نقد سازنده در مسیر ...

داوری گفت: نمایندگان شورا تعامل و همکاری با بزرگان و افراد موثر شهر را نباید فراموش کنند و متصور باشند چون برگزیده شده اند پس از نظارت دیگران محفوظند و سایرین حق ندارند آن ها را نقد کنند....

نگاه دقیق به «شورای اسلامی»، به عنوان بزرگترین شبکه دموکراسی در کشور...

شورای شهر نهاد نوپایی است که از سال 77 اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود ولی نتوانسته به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند قوی ترین تشکیلات مد...