شورای فعلی نواقص خود را تکمیل کنند/ به کسانی رأی بدهید که اجازه نمی ده...

محمدی گفت: اهمیت انتخابات شوراها کمتر از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست؛ بنا بر این لازم است شورای فعلی در مدت زمان باقیمانده نسبت به تکمیل نواقص اقدام کنند تا مردم نسبت به شوراهای اسلامی شهر دلگرم...

شهردار دولت آباد ماندنی شد/ در جلسه استیضاح شهردار دولت آباد چه گذشت؟...

جلسه استیضاح شهردار دولت آباد برگزار شد که نهایتا با سه رأی موافق ابوالفضل داوری، علی فتاحی و محسن کمالی و چهار رأی مخالف محمد کمالی، محمود کثیری، خانم طغیانی و محمود معینی، اطهری فر در مسند شهردار د...

واکنش فرماندار نسبت به اختلافات شهردار و شورای شهر دولت آباد/ تکذیب بر...

عبدانی گفت: دوره خدمت شهردار در مواردی مانند استعفای کتبی با تصویب شورا، برکناری توسط شورای شهر با رعایت قانون و مقررات قانونی و تعلیق به پایان می رسد که طبق مقررات قانونی در فقدان هر یک از شرایط احر...

آبادانی شهر منوط به همیاری شورا با شهردار است/ به وعده های خود عمل کرد...

کمالی گفت: وجود اختلاف سلیقه فراوان در بین اعضای شورای شهر دولت آباد یکی از موانع پیش روی ماست گه با وجود طبیعی بودن این امر البته در حد معقول، فردی می تواند در شورای شهر موفق باشد که همراه با شهردار...