طبیعی Archives - چشم برخوار
كارگروه كشاورزي، آب ومنابع طبيعي برگزار شد ۲۷ دی ۱۳۹۲

كارگروه كشاورزي، آب ومنابع طبيعي برگزار شد

خبرما: روز يكشنبه بيست ودوم ديماه سالجاري جلسه كارگروه كشاورزي،آب ومنابع طبيعي شهرستان برخوار در حضور فرماندار واعضاي جلسه تشكيل گرديد. قاسم زاده فرماندارشهرستان برخوارضمن خيرمقدم به مدعوين اظهار داشت خشكسالي هاي چند ساله اخير خسارات زيادي به بخش كشاورزي شهرستان وارد نموده كه عليرغم تلاش دولت در راستاي حمايت از كشاورزان به دليل گستردگي […]