دعوت مردم به حضور حداکثری در انتخابات و انتخاب اصلح، وظیفه خطیر روحانی...

حجت الاسلام ابطحی: امسال علی رغم اینکه در حدود هشتصد نفر در شورای نگهبان کاندیدا شده بودند اما شورای نگهبان با شجاعت وظیفه خود را انجام داد و هم اکنون وظیفه روحانیت است که مردم را برای حضور حداکثری د...

علم دین هم بدون تزکیه سودی ندارد / راهکارهای فهم مطالب درسی از زبان آی...

وقتی انسان تزکیه نکرده وارد حوزه شود همان اندازه که ظاهراً به لحاظ علمی ترقی می کند، صفات رذیله او هم به همان اندازه ترقی می کند، اما هنگامی که صفات رذیله از وجود انسان حذف شد، نور وارد قلب انسان می...