دختری که در خواب زندگی می کند + عکس

خبرما به نقل ازباشگاه خبرنگاران کلوئه گلاسون هر روز بین ۲۵ تا ۳۰ بار دچار حمله خواب می شود و حملات خوابی او از عوارض این واکسن است.  او به محضی که احساس خواب کند در هر کجا که باشد به خواب می رود و نم...