دکتر سلام ۸۹

خبرما:دکتر ترین دکتر هفته (کلیپ سیاسی دکتر سلام ۸۹) کسی که هر روز در سمتی به دنبال فیلم کردن ملت است! یک روز در کسوت بازیگری و یک روز در لباس کارگردانی! اکبر هاشمی رفسنجانی؛ صاحب به روز ترین خاطرات ا...

خنده ی حلال شهدا

اومده بود مرخصی بگیره ، یه نگاهی بهش کرد ، گفت : ” میخوای بری ازدواج کنی ؟ ” گفت : ” بله میخوام برم خواستگاری ” – خب بیا خواهر منو بگیر ! گفت : ” جدی میگی آقا مهدی...