غرفه برخوار Archives - چشم برخوار
نمایشگاه صنایع دستی با حضور غرفه داران شهرستان برخوار برگزار می شود ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
در پل شهرستان اصفهان؛

نمایشگاه صنایع دستی با حضور غرفه داران شهرستان برخوار برگزار می شود

سرپرست اداره میراث فرهنگی برخوار گفت: دو غرفه صنایع دستی از برخوار در نمایشگاه پل شهرستان اصفهان دایر خواهد بود که با رایزنی اداره میراث فرهنگی برخوار و به منظور حمایت از صنعتگران با قیمت یک دهم مبلغ اصلی اجاره غرفه برای هنرمندان شهرستان رزرو شده است.