تصاویر/ فوتبال دختران در سومالی

فوتبال بازی کردن دختران دانش آموز در مدرسه ای ابتدایی در جنوب سومالی مورد توجه بسیاری از رسانه های جهان قرار گرفته است. در تصاویر منتشر شده این دختران با پوشش خاص خود که آبی و زرد رنگ است و با دمپایی...

بازدید هیئت فوتبال استان از هیئت دولت آباد/ مسابقات فوتبال چمنی در برخ...

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان، رئیس کمیته ورزش و جوانان در آموزش و پرورش و عضو بازرسی هیئت فوتبال اصفهان با حضور در شهرستان برخوار از هیئت فوتبال شهر دولت آباد بازدید و مشکلات فوتبال دولت آباد را مور...