همه پروژه ها در دوران مدیریت من باید اجرایی شود/ پروژه خیابان جانبازان...

سرپرست فرمانداری شهرستان تاکید کرد: هیچ پروژه ای که بیش از ۳ سال در سطح شهرستان استارت خورده است نباید بدون دلیل متوقف بماند و در دوره مدیریت بنده همه این پروژه ها باید اجرایی شود . ...