ماده سمی Archives - چشم برخوار
دود حاصل از قلیان ۴ هزار ماده سمی را وارد بدن می کند ۰۷ آذر ۱۳۹۸
تنباکوهای معسل حاوی هزاران ماده خطرناک و کشنده است

دود حاصل از قلیان ۴ هزار ماده سمی را وارد بدن می کند

دود حاصل از قلیان ۴۰۰۰ ماده سمی و ۷۰ ماده سرطان زا را وارد بدن می کند و منوکسیدکربن بیشتری نسبت به سیگار تولید می کند.