اجرای طرح زمینه سازان ظهور با هدف کمک به نوعروسان نیازمند...

 مردم شهر دولت آباد با مشارکت در طرح زمینه سازان ظهور، شادی میلاد حضرت موعود را با خانواده های نیازمند تقسیم کرده و با کمک به نوعروسان نیازمند قدمی برای شادی حضرت ولی عصر (عج) برمی دارند. ...