آخرین تبریک…

محمدجواد به واژه‌ی مقدس مادر خیلی احترام می‌گذاشت؛ هرسال این روز را کادویی برای مادرانمان می‌خرید و به دیدن آن‌ها می‌رفتیم. ...