ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با نگاهی گسترده و توجه به نقاط...

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با نگاهی گسترده، خالی از ضعف های گذشته و توجه به نقاط قوت وارد شد تا بتوان با سرعت بیشتری در مسیر ...

مدیریت جهادی یا جناحی، کدامیک؟!

یکی از عمده دلائل بی توجهی مردم کشورمان به جریانهای جناحی، عدم تطابق آنها با مشی و سیره انقلاب در بهره گیری از ظرفیتها بدون تنگ نظری باندی وهم قبیلگی سیاسی و جناحی است. ...