مرکز رشد Archives - چشم برخوار
افتتاح مرکز رشد، باشگاه بدنسازی، 4 مدرسه سما و رونمایی از سامانه شاصد ۰۶ آذر ۱۳۹۸
در دانشگاه آزاد دولت آباد صورت گرفت:

افتتاح مرکز رشد، باشگاه بدنسازی، 4 مدرسه سما و رونمایی از سامانه شاصد

مرکز رشد، باشگاه بدنسازی و 4 مدرسه سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با حضور مسئولین استان و شهرستان افتتاح شد. همچنین از سامانه شاصد -شبکه ارتباط صنعت با دانشگاه – رونمایی شد.

راه اندازی مرکز رشد دانشگاه آزاد دولت آباد از اواخر تیر ماه سال جاری ۱۷ تیر ۱۳۹۸
زهرا حیدران خبر داد:

راه اندازی مرکز رشد دانشگاه آزاد دولت آباد از اواخر تیر ماه سال جاری

 معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد آباد از راه اندازی مرکز رشد واحد دولت آباد در 27 تیرماه سال جاری خبر داد.