کسانی که امروز انگشت مردم به طرف آن هاست باید بیشتر در صفوف نماز جماعت...

حجت الاسلام ابطحی گفت: کسانی که امروز انگشت مردم به طرف آن ها دراز است باید بیشتر در صفوف نماز جماعت شرکت کنند و اگر بسیجیان در مساجد و نماز اول حضور پررنگی داشته باشند مردم هم استقبال خوبی از مساجد ...

مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است/ خاکریز فرهنگی نبا...

رهبر انقلاب افزودند: در نگاه سیاسیِ حقیقی، باید با بررسی حرکت عمومی جامعه، پاسخ چند سؤال اساسی روشن شود: سبک زندگی جاری ما را به کدام سمت و سو می کشاند و آیا در حال حرکت به سمت عدالت اجتماعی، استقلال...