پایان «معمای شاه» در قم

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»، علی لدنی در گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان کرد: سریال «معمای شاه» همچنان در شهرک سینمایی غزالی در حال تصویربرداری بخش‌های مردمی و پرداختن به زندگی دکت...