توزیع ۷هزار اصله نهال در محل های اقامه نمازجمعه در برخوار/برخورد جدی ب...

نورمحمدیان گفت: به مناسب هفته منابع طبیعی 7 هزار اصله نهال از انواع گونه های کاج، سرو، زبان گنجشک، ارغوان، زیتون تلخ، توت و سنجد طبق سنوات قبل در محل های اقامه نماز جمعه در سطح شهرستان توزیع می شود....

پایان نهال کاری محدوده شهرستانهای اصفهان و برخوار...

به گفته مدیرکل اداره منابع طبیعی استان، نهال‌کاری محدوده شهرستان‌های اصفهان و برخوار به میزان 854 هکتار و با اعتبارات ملی و استانی به مبلغ 16 میلیارد و 556 میلیون ریال اتمام یافته است و مراقبت سنواتی...