مرکز درمانی تامین اجتماعی دولت آباد با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به بهره ...

معینی سخنگوی شورای شهر دولت آباد در رابطه با ساخت مرکز درمانی تامین اجتماعی شهرستان برخوار در شهر دولت آباد گفت: ‌ ساخت این مرکز درمانی در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب شده و با اعتباری افزون ...

شهبازی از گزینه های تصدی شهرداری دولت آباد خارج شد/ ادامه بررسی های شو...

با توجه به حمایت و درخواست های همه جانبه مردم شهر هرند از حمید شهبازی مبنی بر قبول مسئولیت شهرداری این شهر و همچنین مذاکرات شورای های اسلامی شهرهای دولت آباد و هرند و درخواست های مکرر مسئولان شهر هرن...