روحانی حرفی برای گفتن نداشت؛ نمایندگان از توضیحات رییس‌جمهور قانع نشدن...

پس از پایان یافتن پاسخ‌های رئیس‌جمهوری، هر 5 سوال در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که در پایان نمایندگان ازپاسخ های روحانی به 4 سوال قانع نشدند و این سوال‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شد....