%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d9%84%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c

دولت همه محدودیت های اعمال شده در زمان اجرای برجام را به حالت قبل برگر...

حاجی در خصوص تمدید تحریم ها علیه ایران و نقش برجام، اظهار کرد: امروز دکتر روحانی رئیس جمهور فاتحه برجام را در مجلس شورای اسلامی خواند و اعلام کرد: آمریکایی ها برجام را نقض کردند و ما هم باید اقدام مت...