بزرگترین افتخار نیروی انتظامی سربازی ولایت و خدمتگزاری است...

صادقی فرمانده انتظامی برخوار گفت: افتخار ما این است که سرباز ولایت هستیم و هر چه امر کند، با تمام وجود تبعیت خواهیم کرد و بالاترین و ارزشمندترین وظیفه ما خدمت گزاری به مردم و همشهریان شریفمان است....

با وجود موقعیت خاص شهرستان، از شرایط امنیت خوبی برخوردار هستیم...

تاجمیری فرماندار برخوار با اشاره به شرایط جغرافیایی و موقعیت شهرستان از جمله وضعیت ارتباطی، پراگندگی جمعیتی، صنعتی، حاشیه نشینی، وجود اتباع خارجه و ... عنوان کرد: با این حال به دلیل تلاش های صورت گرف...