گردهمایی شبیه خوانان و خادمان اهلبیت (ع) در محله سرجوب دولت آباد /تصاو...

جمعی از خادمان اهلبیت (ع) و شبیه خوانان برخواری در مسجد صاحب الزمان (عج) محله سرجوب دولت آباد گرد هم آمدند و ضمن گرامیداشت شبیه خوان با اخلاص مرحوم ملا قربانعلی کمالی، به نقد و بررسی و باید ها و نبای...