پروژه پیامبر اعظم (ص)؛ نجات بخش برخوار از بن بست/اجرای پروژه رینگ چهار...

عضو شورای شهر دولت آباد به پروژه جاده پیامبر اعظم (ص) و اهمیت آن اشاره و عنوان کرد: این پروژه از میدان 11 آبان آغاز شده و با عبور از بین شهرهای دستگرد و دولت آباد، باعث آزادسازی اراضی ملی شده و انته...

تدابیر شورای شهر دولت آباد در خصوص واگذاری انشعاب فاضلاب/بلاتکلیفی وضع...

یکی از مشکلات مخصوصا در شهرک ها و تفکیکی های جدید، وجود قانون لزوم ۶۰ درصد تراکم منازل برای در خواست انشعاب آب و فاضلاب در هر کوچه است که بسیاری از ساکنان نخستین این شهرک ها با مشکلات‌ عدیده ای مواجه...

قطار برخوار روی ریل تهدیدات پیش بینی نشده...

«فرصت های که دیده نمی شود» عنوان سر مقاله یکی از شبکه های اجتماعی شهرستان برخوار است که نگارنده در این مقاله با گزاره های بدیهی به فرصت های قابل اتخاذ از قطار سریع السیر اشاره کرده و در تصدیق آن به ا...