پیکر مثله شده شهید حججی Archives - چشم برخوار
سوزاندن پیکر مثله شده شهید حججی /بخش هایی از پیکر همچون سر، دست ها و پاها در دسترس نیست! ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

سوزاندن پیکر مثله شده شهید حججی /بخش هایی از پیکر همچون سر، دست ها و پاها در دسترس نیست!

به دلیل رشادت های پاسدار شهید محسن حججی در زمان اسارت و شکنجه به دست داعش، این گروه تروریستی در اوج قساوت و بی رحمی، او را پس از شهادت مثله کردند و آتش می زنند که به همین دلیل بازگشت پیکر با تاخیر مواجه شده است.