کسب دیپلم افتخار دانش آموز اسلام آبادی در مسابقات بین المللی ریاضیات ک...

حدیثه زارع دانش آموز دبستان دخترانه شهید حسین حیدری اسلام آباد، در دو سال گذشته در مسابقات بین المللی کانگورو شرکت کرده و در سال 95_96 نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار شد و جزء 30درصد برتر استانی در ا...