صدور موافقت اولیه با تاسیس اقامتگاه بوم‌گردی جدید در کمشچه برخوار...

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: دو مجوز تاسیس اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان نجف‌آباد، یک مجوز در روستای گردشگری حسن رباط در شهرستان شاهین‌شهر و میمه، دو مجوز در شرق اصفهان و در روستای قهی و شهر ...