زکات فطریه خود را فقط به مراکز دارای مجوز بسپارید/ساماندهی جمع آوری زک...

شاه نظری با اشاره به این که ابتدا نیاز به تهیه مجوز به منظور جمع آوری زکات برای سایر ارگان ها و نهادهای مسئول دارای مجوز در جمع آوری زکات فطریه است، متذکر شد: صرفا مراکزی امکان جمع آوری زکات فطریه ر...

طبق آیه قرآن، رسیدگی به محرومین یک موضوع اجتماعی است...

حجت الاسلام حیدری گفت: زمانی که در قرآن صحبت از انفاق به میان می آید خداوند از واژه «یا ایها الذین آمنوا» استفاده می کند به این معنی که رسیدگی به محرومین یک موضوع اجتماعی است و مومنین باید در رفع مشک...